Garancia és szállítás

A gyors, minőségi és gazdaságos munkánkat a HP Indigo 5500 tipusú digitális nyomdagép biztosítja. A nyomtatott lapokon túl cégünk különféle modern ragasztási, hajtási, kötészeti feladatokat ellátó nyomdaipari gépekkel is rendelkezik, melyek segítségünkre vannak a kis- és nagy példányszámú megrendelések kivitelezésében. A kész termék csúcsminőséget képvisel, mint nyomtatási képben, mint tartósságban. Erre garancia a több 10 éves szakmai fennállásunk, professzionális gépparkunk és minőségbiztosítási rendszerünk.

Megrendelés:

Nyomdaipari megrendelés a lehető legegyszerűbben. Csak válassza ki a kívánt terméket majd döntse el, hogy a továbbiakban hogy kívánja egyedivé szabni megrendelését: igénybe veszi online szerkesztőnket, vagy feltölti dokumentumait pdf-ben? Amennyiben PDF-ben kívánja leadni megrendelését, kérjük ügyeljen a megfelelő beállításokra, mert a hibásan leadott (RGB - 300dpi) anyagai kivitelezési minőségéért nem tudunk felelőséget vállalni. Nálunk lehetősége van egyedi, bonyolultabb megbízásait is online megrendelni, töltse fel dokumentumait, írja le a igényeit és mi felkeressük Önt a továbbiakkal kapcsolatban.

Szállítás:

A Megrendelés szállítása a weboldalon rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató eltérően nem állapodott meg. A Szolgáltató részteljesítésre jogosult. A Szolgáltató szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Felhasználót, kivéve a Szolgáltató súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét. Helyben történő átvételben való megállapodás esetén a Felhasználó az Árut annak elkészítését követően az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. A Szolgáltató megőrzésre – az átvételre való figyelmeztetést követően – csak három (3) hónapig köteles. Az áru postai vagy futárszolgálattal történő elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura vonatkozó kárveszély az elküldéssel száll át a Felhasználóra. Az elküldés időpontja a megrendelt Árunak a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása. Ez irányadó az Áru megsérülésére és átcsomagolására is. Amennyiben a Felhasználó nem igényel különleges szállítást, és nem kötelezi magát az ezzel járó többletköltségek viselésére, a Szolgáltató határozza meg a szállítás útvonalát és módját.

Fizetési Feltételek:

A nyomdaipari kidolgozási megbízásokat a megrendelés visszaigazolásának a Felhasználó vagy egy általa meghatalmazott személy általi felmutatása ellenében, illetőleg postai kézbesítés vagy futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítőtől vagy futártól történő átvételekor kell megfizetni. A Szolgáltató üzlethelyiségében történő átvétel esetén a díjak az üzlethelyiségben fizetendők. A Szolgáltató egyes esetekben jogosult a Szolgáltatás nyújtását a díjak előzetes megfizetéséhez, a díjak Szolgáltatóhoz történő beérkezéséhez kötni.

Házhoz szállítás díjszabása:

A házhoz szállítás mindenkori díjszabása a Szolgáltató weboldalán tekinthető meg. A díjszabásban feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan:

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Megrendelés leadásakor megjelölt helyen és időben gondoskodik a küldemény átvételéről és a fizetendő díjak kiegyenlítéséről. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját Szolgáltató jogosult a Felhasználóra terhelni. A Szolgáltató jogosult a csomag ismételt elküldését megtagadni a csomag ellenértékének előre történő átutalásának hiánytalan beérkeztéig.

Tulajdonjog fenntartás:

A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig a Szolgáltató az Árura tulajdonjogát fenntartja.

Tárolás:

Ügyfél a kész munkát köteles átvenni és a szolgáltatás díját megfizetni. Az elkészült munkákat 3 hónapig őrizzük meg.

Szavatosság:

Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a Szolgáltató weboldalán feltüntetett paramétereknek, feltüntetett paraméterek hiányában pedig a digitális fényképkidolgozás és –feldolgozás műszaki standardjának. Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Felhasználó az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles kifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Felhasználó árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Felhasználónak visszafizetésre kerül, és a Szolgáltató az Árunak a Felhasználó részére az általa megjelölt értékesítési helyen, vagy postán történő teljes körű visszaszolgáltatására köteles. A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni (elállás) vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak. A fotókönyv oldalai és borítói HP Indigo digitális nyomdagéppel készülnek. A feltöltött digitális fotókon korrekció nem történik. A berendezések rendszeresen kalibrálva vannak, a levilágítás színmenedzsmenttel történik, a nyomatok minősége folyamatosan azonos. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet a fényképezőgép kijelzőjén, a számítógép monitorján, a tv-képenyőn, a telefon-kijelzőn tapasztalttól. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet az otthoni nyomtatón, és egyéb más úton készült papírképekétől, legfőképp a képkorrekciós eljárással készült papírképektől. A fenti indokokra való tekintettel képminőséggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. A szerkesztő szoftverrel megszerkesztett oldalak széléből a gyártás során néhány milliméter lemarad. A kész könyv kisebb lesz, mint a szoftverben látható oldalak. Rendkívül fontos részletet ne helyezzen az oldal legszélére, mert a gyártás során lemaradhat.

Felelősség:

Az adatoknak a Felhasználó, vagy más tulajdonában álló adathordozón, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt. Helytelenül kitöltött megbízásból a Felhasználót ért kárért Szolgáltató felelősséget nem vállalunk. Szolgáltató a részére esetlegesen átadott film, eredeti minta, adathordozó, küldött adatok, vagy kész munkák, vagy egyéb anyagok elvesztése, megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás esetében a Szolgáltató az adott adat anyagköltségének megtérítését, illetőleg a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.